PočetnaGradnjaPastoralKontakt

    Obavijest
Dobrodošao si gost u gospin zagrljaj!

Print PDFPastoralni prostori


Nakon oslobođenja Kupreške visoravni i povratka, sve pastoralne aktivnosti obavljale su se u gradu, gdje su župljani i župnik našli svoje privremeno utočište. U početku župnici, sve tri župe, služe se  prostorima Doma kulture.


Hrvatski dom Kupres 1995.

Ubrzo župnici, Suhog Polja i Rastičeva, u zgradi Doma penzionera, njihove poslovne prostore, preuređuju za sakralne  obrede i župne urede, gdje im općina dodjeljuje i stanove.     Samoposluga doma penzionera 1995.
Iza Velike Gospe 2000. godine,  počinje se sa slavama pučkih misa u novosagrađenoj, još nedovršenoj, crkvi na Suhom Polju a od  2003. godine, također, i rana misa. U proljeće 2001.godine počinje se i sa župnim vjeronaukom u crkvi na Suhom Polju. Nova crkva 2001.
Novo sagrađena crkva i unutrašnjost 2006.


Konačno 2005. godine župnik useljava u svoju kuću, također, u nju useljava  župni ured, a u podrumu osposobljava vjeronaučnu dvoranu i knjižnicom.Župna kuća – čekaonica 2006


župna kuća – župni ured 2006.


župna kuća – dvorana 2006.


Župna kuća – knjižnica u pripremi 2007.


Od kolovozu  2008. godine u uporabi je i „Dom mladih“ sa pratećim sadržajem.Dom mladih 2008.


Dom mladih – velika dvorana - 2008.


Dom mladih – čajna kuhinja 2008© Župa Suho Polje Kupres 2019 - Dobrodošli!
Admin | Članci RSS | Pretraga | Kontakt